Watch on a wrist
24.8.2021työsopimus , työsopimuksen ehtojen muuttaminen, työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen purkaminen

Työ­teh­tä­vien olen­nai­nen muut­ta­mi­nen edel­lyt­tää työ­nan­ta­jal­ta työ­so­pi­mus­lain mukaista ir­ti­sa­no­mis- tai pur­ku­pe­rus­tet­ta

Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on katsottu, että työ­so­pi­muk­sen ehdon yk­si­puo­li­nen muut­ta­mi­nen merkitsee toisaalta vanhan työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta tai pur­ka­mis­ta ja samalla tarjousta uudeksi työ­so­pi­muk­sek­si. Lisäksi on katsottu, että työ­teh­tä­vien olen­nai­nen muut­ta­mi­nen rinnastuu siihen, että työ­nan­ta­ja asian­mu­kais­ta ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tet­ta käyttäen itisanoo työn­te­ki­jän ja samalla tarjoutuu jatkamaan työ­suh­det­ta muutetuin ehdoin.

Ratkaisujen KKO 2010:60, KKO 1991:187 ja KKO 1981-II-161 oikeusohjeiden mukaan työnantaja ei voi yksipuolisella ilmoituksella muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja, kuten työtehtäviä, työaikaa tai palkkaa.


Oikeuskäytännössä työnantajan so­pi­mus­rik­ko­muk­sek­si on katsottu muun muassa toimenpide, jossa esimiesasemassa oleva työntekijä siirretään toiseen tehtävään, jossa hänellä ei enää ole alaisia. Sillä seikalla, että työntekijä saa edelleen entistä palkkaansa, ei ole merkitystä arvioitaessa työtehtävän työsopimuksen mukaisuutta. 


Oikeuskäytännössä on  vakiintuneesti katsottu, että työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, kun työnantaja on yksipuolisesti muuttanut työsuhteen ehtoja, eikä työsuhde enää vastaa työsopimuksessa sovittua.


Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.