stack
2.9.2021työsopimus , epäselvyyssääntö, näyttötaakka, suullinen työsopimus

Epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa työ­so­pi­mus­ta voidaan tulkita työn­te­ki­jän eduksi

Työ­oi­keu­den kes­kei­se­nä pe­ri­aat­tee­na on työn­te­ki­jän suojelun periaate, jonka läh­tö­koh­ta­na on, että työn­te­ki­jä on työ­so­pi­mus­suh­tees­sa heikompi osapuoli. Suo­je­lu­pe­ri­aat­teen yhtenä il­men­ty­mä­nä on epä­sel­vyys­sään­tö, jonka mukaan epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa työ­so­pi­mus­ta voidaan tulkita työn­te­ki­jän eduksi.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa työsopimus on solmittu suullisesti eikä sen sisällöstä ole muuta näyttöä, epäselvyyssäännöllä voi olla  vaikutus näyttötaakan arviointiin. Työnantajalle on työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä asetettu erityinen velvollisuus työsuhteen kestäessä antaa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Näin ollen vaikka työsopimus voidaan solmia suullisesti, työnantajan on kuitenkin annettava kirjallinen selvitys siitä mitä on sovittu. Tämän velvollisuuden laiminlyönnin seurauksena riitatilanteessa näyttötaakka on kääntynyt työnantajalle kiistanalaisen työsuhteen ehdon osalta.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.