Visit http://artlasovsky.com/unsplash-sponsor to support me.
And feel free to write me, if you need higher resolution image.
12.9.2021sopimus, sopimuks, sopimuksen sitovuus, sopimuksen syntyminen, oikeustoimen sovittelu, asuntoka, asuntokauppa, oikeustoimen pätemättömyys, sopimuksen pätemättömyys

Oi­keus­toi­mi­lain pä­te­mät­tö­myys­pe­rus­teil­la suo­ja­tataan so­pi­mus­os­a­puo­len pää­tän­tä­va­paut­ta

Kor­keim­man oikeuden rat­kai­su­käy­tän­nös­sä on katsottu, että oi­keus­toi­mi­lain 3 luvussa säädetyt pä­te­mät­tö­myys­pe­rus­teet muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den, jonka tar­koi­tuk­se­na on suojata so­pi­mus­os­a­puo­len pää­tän­tä­va­paut­ta.

Oikeustoimilain 33 §:n mukaan oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen. 


Lain 33 § on so­vel­ta­mi­se­del­ly­tyk­sil­tään joustava ja täydentää tarkkarajaisempia 28–31 §:iä, joissa säädetään oikeustoimen pätemättömyydestä pakon, petollisen viettelyn tai kiskonnan takia. 


Oikeustoimilain 33 §:n nojalla oikeustoimi voidaan julistaa pätemättömäksi oikeustoimilain 28–31 §:ssä kuvatun kaltaisten tai muiden oikeustoimen osapuolen tahdonmuodostusta häirinneiden tekijöiden taikka niiden yhteisvaikutuksen vuoksi. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi sellaiset sopimusosapuolen henkilöön tai sopimuksenteko-olosuhteisiin liittyvät seikat, jotka heikentävät sopimusosapuolen mahdollisuuksia riittävällä tavalla arvioida sopimuksen merkitystä. 


Edellytyksenä säännöksen mukaiselle pätemättömyydelle on, että vastapuolen voidaan olettaa tienneen tahdonmuodostusta häirinneistä tekijöistä. (KKO 2019:76, kohta 12.) Edelleen korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä on katsottu, että sopimusosapuolten välinen epätasapaino voidaan ottaa yhtenä sopimuksenteko-olosuhteena huomioon, kun arvioidaan sitä, onko toinen sopijapuoli menetellyt hylättävällä tavalla ja käyttänyt hyväkseen sopijakumppaniaan (KKO 2019:76, kohta 13 ja KKO 2012:40, kohta 12).

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.