This is Brazil.
25.3.2020opettaja, luokanopettaja, työnjohto, kunnallinen viranhaltija, viranhalitija, oikaisuvaatimus, muutoksenhaku hallintoasiassa, rehtori, koulu, peruskoulu, koululuokka, valvontaluokka

Rehtorin päätöstä luo­kan­opet­ta­jan toi­mimi­mi­ses­ta ilman omaa val­von­ta­luok­kaa pidettiin työ­nan­ta­jan työn­joh­dol­li­se­na mää­räyk­se­nä

Rehtorin päätöstä oli pidettävä työ­nan­ta­jan työn­joh­dol­li­se­na mää­räyk­se­nä, joka ei ollut edel­lyt­tä­nyt vi­ran­hal­ti­ja­lain 23 pykälässä tar­koi­te­tun päätöksen tekemistä ja johon ei ollut voinut hakea muutosta oi­kai­su­vaa­ti­muk­sel­la. Opetus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan oli tullut jättää oi­kai­su­vaa­ti­mus tut­ki­mat­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.