angelanobles.com
25.3.2020virkamies, poissaolo, virka, lääkärintodistus, irtisanominen, virkasuhde, lojaliteettivelvollisuus

Työstä pois­saol­leen vir­ka­mie­hen vir­ka­suh­de voitiin irtisanoa

Valittaja oli saanut työ­nan­ta­jal­ta mää­räyk­sen selvittää pois­sao­lot jatkossa lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la uhalla, että lai­min­lyön­nit voivat johtaa ir­ti­sa­no­mi­seen. Tästä huo­li­mat­ta valittaja oli lai­min­lyö­nyt esittää pois­sao­lois­taan hy­väk­syt­tä­vän sel­vi­tyk­sen. Va­lit­ta­jan menettely oli osoit­ta­nut koko­nai­suu­te­na arvioiden sellaista piit­taa­mat­to­muut­ta vir­ka­mie­hen vir­ka­vel­vol­li­suuk­siin kuuluvaa työs­ken­te­ly­vel­vol­li­suut­ta sekä työ­nan­ta­jan antamia mää­räyk­siä kohtaan, että työ­nan­ta­jal­la oli ollut valtion vir­ka­mies­lain 25 pykälän 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu erityisen painava syy va­lit­ta­jan vir­ka­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­sel­le.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.