Old Sink
26.3.2020kiinteistönvälitys, kiinteistönvälittäjä, selonotto- ja tiedonantovelvollisuus, vahingonkorvaus, asunto, asuntokauppa, ensiasunto, putkiremontti, rahoitusvastike, myyntiesite, välitysliike, yhtiövastike, vastike, yhtiölaina, asunto-osakeyhtiö

Juuri put­ki­re­mon­toi­dus­ta ra­ken­nuk­ses­ta en­sia­sun­non os­ta­nei­den va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­mus kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää kohtaan hylättiin - KKO:2020:26

Ostajat eivät olleet ym­mär­tä­neet, että heidän mak­set­ta­vak­seen tulisi muuta kuin esit­tees­sä ja kaup­pa­kir­jas­sa il­moi­tet­tu velaton kaup­pa­hin­ta. KKO katsoi, että myytäviin osak­kei­siin liittyviä ta­lou­del­li­sia vastuita ei ollut asian­mu­kai­ses­ti il­moi­tet­tu myyn­tie­sit­tees­sä. Välittäjä oli kuitenkin ennen kau­pan­te­koa antanut muulla tavalla riittävät tiedot yhtiön lainasta ja sen myöhemmin pää­tet­tä­väs­tä jy­vit­tä­mi­ses­tä samoin kuin arvion kyseiseen asuntoon koh­dis­tu­vas­ta mak­suo­suu­des­ta. Ään.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.