blue and brown wooden post at daytime
26.3.2020menetetty määräaika, postilakko, muutoksenhaku, tyytymättömyyden ilmoitus, valitusoikeus, laillinen este

Pos­ti­lak­ko ei muo­dos­ta­nut laillista estettä menetetyn määräajan pa­laut­ta­mi­sel­le

KO oli hakijaa paremmin pal­vel­lak­seen lä­het­tä­nyt hakijalle tiedon tuo­mio­lausel­mas­ta, siihen pe­rus­tu­vis­ta ti­li­siir­rois­ta ja muu­tok­sen­ha­kuoh­jeis­ta postitse hänen ko­tio­soit­tee­seen­sa. Kun KO:lla ei ollut ollut vel­vol­li­suut­ta lähettää hakijalle tietoa tuomiosta, ei tällaisen pos­ti­lä­he­tyk­sen mah­dol­li­nen vii­väs­ty­mi­nen pos­ti­la­kon vuoksi tai muusta syystä muo­dos­ta­nut estettä, joka olisi voitu hyväksyä lail­li­sek­si ja, jonka vuoksi menetetty määräaika olisi ollut pa­lau­tet­ta­va hakijalle.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.