22.3.2020työturvallisuus, häirintä, epäasiallinen kohtelu, uhkasakko, aluehallintovirasto, työsuojelu

Epä­asial­li­sen kohtelun ko­ke­mus­ten ai­heut­ta­jan sel­vit­tä­mi­ses­tä

HAO katsoi, että työ­nan­ta­jal­le oli voitu sakon uhalla asettaa vel­vol­li­suus selvittää ta­pah­tu­mien kulku sekä epä­asial­li­sen kohtelun ko­ke­mus­ten ai­heut­ta­ja. AVI ei ollut sel­vit­tä­nyt asiaa puut­teel­li­ses­ti tai muuten vir­heel­li­ses­ti. AVI:lla oli ollut laissa säädetyt perusteet antaa asiassa vel­voit­ta­va päätös ja asettaa yhtiölle 5 000 euron uhkasakko. Va­li­tuk­se­na­lai­nen päätös täytti sille työ­suo­je­lun val­von­ta­lais­sa ja uh­ka­sak­ko­lais­sa säädetyt edel­ly­tyk­set. Va­li­tuk­se­na­lai­nen päätös ei ollut muil­la­kaan pe­rus­teil­la lain­vas­tai­nen. Pe­rus­tet­ta AVI:n päätöksen muut­ta­mi­seen ei ollut.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.