Quiet Hustle
27.3.2020työsopimus, työsopimuksen purkaminen, lojaliteettivelvollisuus, työsopimuksen irtisanominen, sovinto, matkalasku

Työ­so­pi­mus voitiin purkaa mat­ka­las­kue­pä­sel­vyyk­sien vuoksi

Huo­mioo­not­taen mat­ka­las­kuis­sa olevat epä­sel­vyy­det, epä­sel­vyyk­sien tois­tu­vuus ja lukuisuus, kantajan työ­teh­tä­vä työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na ja yhtiön pal­ve­luk­ses­sa sekä kantajan toi­min­nas­sa asiassa todettu vil­pil­li­syys, KO:n kä­si­tyk­sen mukaan kantajan työ­suh­teen pur­ka­mi­sel­le oli ollut erittäin painava syy. Työ­nan­ta­jal­le oli syntynyt niin syvä epä­luot­ta­mus kantajaan mat­ka­las­ku­jen vuoksi ja tätä kautta kantajan koko toi­min­taan, että työ­suh­teen jat­ka­mi­nen edes ir­ti­sa­no­mi­sa­jan olisi ollut työ­nan­ta­jan kannalta tässä ti­lan­tees­sa koh­tuu­ton­ta. HO:n myöhemmin sovinnon vah­vis­ta­mis­ta koskeva HO:n tuomio kumosi KO:n tuomion.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.