Vintage chess pieces
28.3.2020oikeudenkäynti, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, puolustautuminen, kirjanpitorikos, veropetos, oikeudenkäynti rikosasiassa, rikosasia, ihmisoikeussopimus

Tuo­miois­tui­men on riit­tä­väl­lä tavalla huo­leh­dit­ta­va, että oikeus ta­sa­ver­tai­seen puo­lus­tau­tu­mi­seen toteutuu

Huo­len­pi­to puo­lus­tuk­sen te­hok­kuu­des­ta - KO oli jättänyt riit­tä­väl­lä tavalla huo­leh­ti­mat­ta siitä, että vastaajan oikeus ta­sa­ver­tai­seen puo­lus­tau­tu­mi­seen toteutuu oi­keu­den­mu­kai­sen oi­keu­den­käyn­nin vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti. KO:n tuomio kumottiin. Törkeää kir­jan­pi­to­ri­kos­ta ja törkeää ve­ro­pe­tos­ta koskeva asia pa­lau­tet­tiin KO:een.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.