gray knuckles
30.3.2020rangaistus, koventamisperuste, petos, rikoksenuusija, syyntakeisuus, konkurenssi, rangaistuksen kohtuullistaminen

Ran­gais­tuk­sen ko­ven­ta­mis­pe­rus­teen so­vel­ta­mi­sel­le ei ollut edel­ly­tyk­siä

Edel­ly­tyk­siä soveltaa RL 6 luvun 5 :n 1 momentin 5 kohdassa tar­koi­tet­tua ko­ven­ta­mis­pe­rus­tet­ta ei ollut, kun vastaajan rikosten tois­ta­mi­sen syynä olivat hänen alen­tu­neen syyn­ta­kei­suu­ten­sa taustalla olleet seikat sekä hänen niistä johtuva rikoksiin urautunut elä­män­ta­pan­sa, eikä kysymys ollut ko­ven­ta­mis­pe­rus­teen so­vel­ta­mi­sen edel­lyt­tä­mäs­tä piit­taa­mat­to­muut­ta osoit­ta­vas­ta uusi­mi­ses­ta. KO:n tuomiota oli tältä osin muu­tet­ta­va.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.