girl playing on black sand
31.3.2020velkajärjestely, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, maksuohjelma, maksuvara

Ho­vioi­keu­den päätös lasten ta­paa­mi­soi­keus­kus­tan­nus­ten huomioon ot­ta­mi­ses­ta vel­ka­jär­jes­te­lyn mak­suoh­jel­mas­sa

Va­lit­ta­jan mukaan kahden lapsen ta­paa­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set olivat mer­kit­tä­väs­ti suuremmat kuin KO:n vah­vis­ta­ma määrä yht. 125,50 euroa kuu­kau­des­sa eikä KO:n vah­vis­ta­ma mak­su­va­ra­las­kel­ma siten vastannut va­lit­ta­jan mak­su­kykyä. HO totesi, ettei mak­su­ky­vyn ar­vioin­tia­se­tuk­ses­sa ole erikseen mainittu ta­paa­mi­soi­keus­kus­tan­nuk­sia eikä siten mää­ri­tel­ty, minkä suu­rui­si­na ne otetaan huomioon, joten ne on läh­tö­koh­tai­ses­ti otettava huomioon ve­lal­li­sen esittämän erillisen sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la. HO palautti asian KO:een pää­tök­ses­tä johtuvien muutosten te­ke­mi­sek­si mak­suoh­jel­maan.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.