Mia relaxing in your dreams
1.4.2020toimivalta, hallintaoikeus, omistusoikeus, hallinnan palautus, koira, pesänako, pesänjakaja, parisuhde

Kä­rä­jä­oi­keus oli toi­mi­val­tai­nen tutkimaan koiraa koskevan hallinnan pa­laut­ta­mis­kan­teen

KKO:n rat­kai­sus­ta 1999:58 ilmenevän oi­keus­oh­jeen mukaan omis­tusoi­keut­ta koskevien rii­tai­suuk­sien rat­kai­se­mi­nen kuuluu pää­sään­töi­ses­ti pe­sän­ja­ka­jan toi­mi­val­taan. Silloin kun omis­tusoi­keu­des­ta ei ole riitaa, hallinnan pa­lau­tus­ta koskeva ratkaisu kuuluu tuo­miois­tui­men toi­mi­val­taan. B oli KO:ssa rii­taut­ta­nut B:n omis­tusoi­keu­den koiraan, mutta ei ollut kyennyt esit­tä­mään kanteen vas­tus­ta­mi­sen tueksi asial­li­sia pe­rus­tei­ta. B ei ollut rii­taut­ta­nut va­li­tuk­ses­saan KO:n ratkaisua koiran omis­tusoi­keu­des­ta. Kysymys oli siten rii­dat­to­mas­ta hallinnan pa­laut­ta­mis­kan­tees­ta, joka voitiin saattaa eril­lis­kan­teel­la tut­kit­ta­vak­si ja ratkaista tuo­miois­tui­mes­sa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.