Library Database
2.4.2020tietosuoja, perintätoimisto, kirjanpito, tietosuojavaltuutettu, henkilötieto, perintä, velka, sähköposti, rekisteri, kuitti

Apu­lais­tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu määräsi pe­rin­tä­toi­mis­ton pois­ta­maan vanhat hen­ki­lö­tie­dot, joiden säi­lyt­tä­mis­tä kir­jan­pi­to­la­ki ei edellytä

Päätöksen mukaan pe­rin­tä­toi­mis­tol­la on peruste säilyttää pää­tök­ses­sä tar­koi­te­tut tiedot viiden vuoden ajan siitä, kun pe­rin­tä­toi­men­pi­teet ovat päät­ty­neet. Tätä pidempään voidaan säilyttää vain sellaisia hen­ki­lö­tie­to­ja, jotka si­säl­ty­vät to­sit­tei­siin. To­sit­teel­la tar­koi­te­taan päivättyä ja yk­si­löi­tyä lii­ke­ta­pah­tu­man to­den­ta­vaa kir­jal­lis­ta ilmaisua, kuten kuittia, joiden säi­lyt­tä­mi­ses­tä on omat sään­nök­sen­sä kir­jan­pi­to­lais­sa. Muiden kuin to­sit­tei­siin si­säl­ty­vien tietojen osalta tulee pe­rin­tä­toi­min­nas­sa noudattaa viiden vuoden säi­ly­ty­sai­kaa. Tällaisia muita tietoja ovat esi­mer­kik­si re­kis­te­röi­dyn ja re­kis­te­rin­pi­tä­jän väliset säh­kö­pos­ti­vies­tit.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.