red toy car on white surface
3.4.2020työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, varoitus, lojaliteettivelvollisuus, poissaolo, autokauppa

Työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tet­ta ar­vioi­taes­sa voitiin ottaa huomioon myös aiempi, mutta eri asiasta annettu varoitus

Työn­te­ki­jän va­roi­tuk­sen 24.3.2016 pe­rus­tee­na olevalla ta­pah­tu­mal­la sekä hänen pois­sao­lol­laan työ­pai­kal­taan 14. ja 15.4.2016 oli ollut sellainen asial­li­nen yhteys, jonka johdosta varoitus voitiin ottaa huomioon ir­ti­sa­no­mi­soi­keut­ta har­kit­taes­sa. Vaikka ta­pah­tu­mat itsessään olivat to­si­sei­kas­tol­taan erilaisia, niissä mo­lem­mis­sa oli ollut kysymys työ­suh­tee­seen olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­vien vel­vol­li­suuk­sien rik­ko­mi­ses­ta, ja mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa työn­te­ki­jän suh­tau­tu­mi­nen tekoonsa ilmensi HO:n mielestä sellaista piit­taa­mat­to­muut­ta työ­nan­ta­jan mää­räyk­sis­tä, ettei yhtiöltä ollut koh­tuu­del­la voitu edel­lyt­tää työn­te­ki­jän työ­suh­teen jat­ka­mis­ta. Sanotun joh­to­pää­tök­sen kannalta mer­ki­tys­tä ei ollut sillä KO:n mai­nit­se­mal­la seikalla, että työn­te­ki­jän me­net­te­lys­tä 14. ja 15.4.2016 ei ollut näytetty ai­heu­tu­neen työ­nan­ta­jal­le kau­pan­me­ne­tys­tä tai muuta ta­lou­del­lis­ta vahinkoa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.