MacBook Air and Apple Magic Mouse on brown wooden table
3.4.2020työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, irtisanomisaika, sairausloma, työntekijän kuuleminen, kuulemistilaisuus

Työ­so­pi­mus voitiin irtisanoa noin 3,5 kuukautta sen jälkeen, kun ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te oli tullut yhtiön tietoon

HO totesi , että TSL:n sään­nök­sen tar­koi­tus­ta vas­taa­va­na ja myös oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa esi­tet­ty­jen kä­si­tys­ten mukaisena läh­tö­koh­ta­na voidaan pitää, että ir­ti­sa­no­mi­nen on yleensä toi­mi­tet­ta­va muutaman viikon tai vii­meis­tään 1 -2 kuukauden kuluessa siitä, kun työ­nan­ta­ja on saanut tiedon työ­suh­teen päät­tä­mi­sen syistä. Ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tee­seen ve­toa­mis­ta olen­nai­ses­ti tätä ajan­koh­taa myöhemmin voidaan pitää läh­tö­koh­tai­ses­ti työn­te­ki­jän kannalta koh­tuut­to­ma­na. Koh­tuul­lis­ta aikaa ar­vioi­taes­sa on kuitenkin otettava huomioon ta­paus­koh­tai­set olo­suh­teet. Asiassa mai­nit­tu­ja seikkoja koko­nai­suu­des­saan ar­vioi­tu­aan HO katsoi, että yhtiö oli ir­ti­sa­no­nut työn­te­ki­jän työ­so­pi­muk­sen koh­tuul­li­sen ajan kuluessa siitä, kun se oli saanut tiedon ir­ti­sa­no­mi­sen pe­rus­tees­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.