Leather toolbelt
6.4.2020työsopimus, työsopimuksen purkautuneena pitäminen, työsopimuksen purkaminen, poissaolo, vuosiloma, työntekovelvoite, lojaliteettivelvoite, matkatyö, lomaraha

Työ­nan­ta­jal­la oli oikeus pitää työ­suh­det­ta pur­kau­tu­nee­na

TSL 8 luvun 3 :n 1 momentin mukaan jos työn­te­ki­jä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää il­moit­ta­mat­ta sinä aikana työ­nan­ta­jal­le pätevää syytä pois­sao­lol­leen, työ­nan­ta­ja saa käsitellä työ­so­pi­mus­ta pur­kau­tu­nee­na pois­sao­lon al­ka­mi­ses­ta lukien. Lain­koh­dan esitöissä on todettu, että työ­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen edel­lyt­tää työn­te­ki­jän ja vas­taa­vas­ti työ­nan­ta­jan kuu­le­mis­ta pur­ku­pe­rus­tees­ta. Jos so­pi­ja­kump­pa­ni on kuitenkin ta­voit­ta­mat­to­mis­sa il­moit­ta­mat­ta pätevää syytä pois­sao­lol­leen, työ­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen siihen liit­ty­vi­ne me­net­te­ly­ta­pa­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­si­neen ei ole vält­tä­mät­tä mah­dol­lis­ta. Näitä ti­lan­tei­ta varten on katsottu tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si säätää työ­so­pi­muk­sen pur­kau­tu­nee­na pi­tä­mi­ses­tä. Näyt­tö­taak­ka lail­li­ses­ta työ­suh­teen pur­ku­pe­rus­tees­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti työ­nan­ta­jal­la. KO:n tuomio kumottiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.