man wearing black jacket standing near two glass bottles
6.4.2020näyttökynnys, rikosasia, todistelu, tuomion perusteleminen, pahoinpitely

Näytön ar­vioin­nis­ta ri­kos­asias­sa

Näytön arviointi tuo­miois­tui­mes­sa perustuu OK 17 luvun 2 pykälän mukaan vapaaseen to­dis­tus­har­kin­taan. Jos syytteen tueksi on esitetty riittävää näyttöä, sen kes­tä­vyyt­tä on vielä tar­kas­tel­ta­va asiassa esi­tet­ty­jen muiden mah­dol­lis­ten ta­pah­tu­main­kul­ku­jen valossa. Näitä seikkoja on myös kä­si­tel­tä­vä tuomion pe­rus­te­luis­sa KKO 2013:96 kohta 6. Toisin kuin kä­rä­jä­oi­keus ho­vioi­keus katsoi, että vastaajan syyl­li­syy­des­tä jäi var­tee­no­tet­ta­va epäily. Syyte pa­hoin­pi­te­lys­tä oli hylättävä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.