22.3.2020ryöstö, jatkokäsittelylupa, rikosvahinko, näyttökynnys

81-vuotiaan henkilön ryöstöstä vankeutta

Noin 100-200 metrin päästä te­ko­pai­kas­ta kiin­nio­te­tun miehen näy­tet­tiin ryös­tä­neen 81-vuotiaan naisen. Vaikka mikään asiassa to­de­tuis­ta seikoista ei ollut yksin osoit­ta­nut vastaajan olleen syyt­tees­sä tar­koi­tet­tu tekijä, muo­dos­ti­vat ne yhdessä ar­vioi­tu­na läh­tö­koh­tai­ses­ti riittävän vahvan näytön vastaajan syyl­li­syy­des­tä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.