person in blue denim jeans and brown and white converse all star high top sneakers
7.4.2020liikenneturvallisuuden vaarantaminen, suojatie, lapsi, rangaistus, sakko, tuomitsematta jättäminen, tuottamus, tahallisuus

Lapseen suo­ja­tiel­lä tör­män­nyt­tä pa­ket­ti­au­ton kul­jet­ta­jaa ei voitu jättää ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta

Kul­jet­ta­jan huomio oli saattanut kiin­nit­tyä pysäkiltä lähdössä olleeseen linja-autoon, minkä vuoksi hän ei ollut huomannut toiselta puolelta tietä suo­ja­tie­tä ylit­tä­mään läh­te­nyt­tä 7-vuotiasta lasta, vaikka näkyvyys tapahtuma-aikaan oli ollut hyvä. HO katsoi, että kul­jet­ta­jal­la olisi riittävän huo­lel­li­sel­la tark­kai­lul­la ollut mah­dol­li­suus huomata lapsi ja mitoittaa oma toi­min­tan­sa niin, että törmäys olisi vältetty. Lapseen osumista suo­ja­tiel­lä voitiin pitää siinä määrin vakavana, ja ennalta ar­vioi­ta­via to­den­nä­köi­siä seu­raa­muk­sia siinä määrin hai­tal­li­si­na, ettei vastaajaa voitu jättää ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta. Samalla pe­rus­teel­la kat­sot­tiin, että kä­rä­jä­oi­keu­den vas­taa­jal­le tuo­mit­se­ma 30 päi­vä­sa­kon ran­gais­tus oli oi­keu­den­mu­kai­ses­sa suhteessa teon va­hin­gol­li­suu­teen ja vaa­ral­li­suu­teen sekä vastaajan teosta il­me­ne­vään syyl­li­syy­teen nähden.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.