Pills on a spoon with a wooden bottom and white background
8.4.2020virkasuhteen irtisanominen, varoitus, irtisanominen, lääkemääräys, lääke, sairaanhoitaja, hoitaja, vankiterveydenhuolto

Va­roi­tuk­sen an­ta­mi­sel­le hoi­ta­jal­le ei ollut pe­rus­tei­ta eikä työ­nan­ta­jal­la olisi ollut erityisen painavaa syytä vir­ka­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­seen

Vaikka lail­lis­te­tun sai­raan­hoi­ta­jan toiminta hänen muut­taes­saan potilaan lää­ke­mää­räys­tä oli ollut moi­tit­ta­vaa, kyse oli kuitenkin ollut yk­sit­täi­ses­tä ta­pah­tu­mas­ta. Hoi­ta­jal­la oli ollut hyvin pitkä kokemus sai­raan­hoi­ta­ja­na ja myös esi­mie­he­nä. Asiassa ei ollut tullut ilmi, että hänen työs­ken­te­lys­sään olisi aiemmin ennen nyt ky­sy­myk­ses­sä olevaa ti­lan­net­ta ollut moi­tit­ta­vaa. Asiassa mainitut seikat huomioon ottaen ja asiaa koko­nai­suu­te­na arvioiden hoitajan toiminnan ei voitu katsoa olleen sellaista, että työ­nan­ta­jal­la olisi ollut erityisen painava syy vir­ka­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­seen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.