debris inside room
8.4.2020rikosvahinko, määräaika, laiton uhkaus, jatkokäsittelylupa, rikoksen uhri, lainvoima, vakuutusoikeus, valtiokonttori, pahoinpitely, vahingonkorvaus

Va­kuu­tusoi­keus oli eri­mie­li­nen ri­kos­va­hin­kokor­vauk­sen hakemisen mää­rä­ajas­ta - VakO 1670:2019

Ri­kos­va­hin­ko­lain 25 :n 1 momentin mukaan korvausta on haettava kir­jal­li­ses­ti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kor­vaus­asias­sa annettiin lain­voi­mai­sek­si tullut tuomio, tai jos asiaa ei ole käsitelty tuo­miois­tui­mes­sa, kymmenen vuoden kuluessa rikoksen te­ke­mi­ses­tä. Eri­tyi­ses­tä syystä korvausta voidaan hakea myö­hem­min­kin. A oli joutunut pa­hoin­pi­te­lyn ja laittoman uhkauksen kohteeksi. Kä­rä­jä­oi­keus oli 28.10.2015 an­ta­mal­laan tuomiolla tuominnut tekijän ran­gais­tuk­seen ja vel­voit­ta­nut tämän maksamaan A:lle kor­vauk­sia. Ho­vioi­keus ei ollut 4.3.2016 an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä myöntänyt jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa. A oli hakenut ri­kos­va­hin­ko­lain mukaisia kor­vauk­sia 1.3.2019 saa­pu­neel­la ha­ke­muk­sel­la. Va­kuu­tusoi­keus katsoi, että A:n kor­vaus­asias­sa annettu viimeinen lain­voi­mai­sek­si tullut tuomio oli kä­rä­jä­oi­keu­den 28.10.2015 antama tuomio ja A:n 1.3.2019 toi­mit­ta­ma kor­vaus­ha­ke­mus oli saapunut ri­kos­va­hin­ko­lain 25 :ssä säädetyn määräajan jälkeen. Asiassa ei ollut ilmennyt sellaista laissa tar­koi­tet­tua erityistä syytä, jonka pe­rus­teel­la korvausta olisi voitu hakea määräajan jälkeen. Ään. 2 - 1.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.