Background
9.4.2020haitanteko virkamiehelle, poliisi, tartuntatauti, tilapäinen haitta, vahingonkorvaus

Poliisia kasvoihin syl­käis­seen me­net­te­lys­sä ei katsottu olleen kysymys vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­ses­tä eikä se täyttänyt vir­ka­mie­hen vä­ki­val­tai­sen vas­tus­ta­mi­sen eikä vir­ka­mie­hen vas­tus­ta­mi­sen tun­nus­mer­kis­töä

Kons­taa­pe­lin us­kot­ta­va­na pi­det­tä­väl­lä ker­to­muk­sel­la oli näytetty, että vastaaja oli syl­käis­syt kons­taa­pe­lia kasvoihin ja sanonut, että hänellä on C-he­pa­tiit­ti, ja että kons­taa­pe­li oli joutunut olemaan puoli vuotta C-he­pa­tiit­ti­seu­ran­nas­sa. Toisin kuin kä­rä­jä­oi­keus HO katsoi, ettei me­net­te­lys­sä ollut ollut kysymys vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­ses­tä eikä se täyttänyt vir­ka­mie­hen vä­ki­val­tai­sen vas­tus­ta­mi­sen eikä vir­ka­mie­hen vas­tus­ta­mi­sen tun­nus­mer­kis­töä. Sen sijaan vastaaja oli syyt­tees­sä kuvatulla me­net­te­lyl­lään syyl­lis­ty­nyt hai­tan­te­koon vir­ka­mie­hel­le. Oi­keu­den­mu­kai­nen ran­gais­tus­seu­raa­mus vastaaja syyksi luetusta teosta oli 90 päi­vä­sak­koa. HO hyväksyi KO:n pe­rus­te­lut joh­to­pää­tök­si­neen ti­la­päi­ses­tä haitasta mak­set­ta­van kor­vauk­sen 1 000 € osalta. Syyk­si­lu­ke­mi­sen lie­ven­ty­mi­nen ei antanut aihetta arvioida kor­vauk­sen määrää toisin kuin KO oli tehnyt.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.