Follow us over on Instagram @twinsfisch #fischertwinsphotography. Please tag us when using our photo. Thanks!
10.4.2020työsopimus, sairausloma, työsopimuksen purkautuneena pitäminen, lääkärinlausunto, työkyvyttömyys, poissaolo, sairaus, alkoholi, määräaikainen työsopimus, varoitus, linja-autonkuljettaja

Sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sen toi­mit­ta­mat­ta jättäneen työ­so­pi­mus kat­sot­tiin pur­kau­tu­neek­si

Viime kädessä ja poik­keuk­sel­li­ses­ti oikeus käsitellä työ­so­pi­mus pur­kau­tu­nee­na perustuu koko­nai­sar­vos­te­luun, jossa vai­kut­ta­via seikkoja voi olla työ­suh­teen pituus ja työn­te­ki­jän luo­tet­ta­vuus, sel­vit­tä­mät­tö­män pois­sao­lon alkaminen vä­lit­tö­mäs­ti sai­ras­lo­man jälkeen ja työn­te­ki­jän kyky ymmärtää työ­nan­ta­jan intressit. Kun asiassa se­los­te­tun näytön mukaan kantajan olisi tullut toimittaa lää­kä­rin­lausun­to työ­ky­vyt­tö­myy­des­tään 19.-21.11.2018, mutta hän ei ollut toi­mit­ta­nut sitä ennen 6.12., hän oli ollut ilman pätevää syytä poissa 19.11.2018 alkaen. Työ­so­pi­muk­sen pe­rus­teet­to­mas­ta päät­tä­mi­ses­tä vaadittu kor­vaus­vaa­ti­mus hylättiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.