brown wooden panel
11.4.2020sopimus, asuntokauppa, virhe, kosteusvaurio, mikrobivaurio, vastuunrajoitusehto, kohtuus, kauppakirja, virhevasuu

Toisin kuin kä­rä­jä­oi­keus ho­vioi­keus piti myyjän vir­he­vas­tuun kokonaan poistavaa kaup­pa­kir­jan ehtoa pätevänä

Ostajat eivät näin ollen voineet läh­tö­koh­tai­ses­ti vedota virheenä alapohjan kosteus- ja mik­ro­bi­vau­rioi­hin, vaikka us­kot­ta­vaa olikin, että he eivät olisi ostaneet asuntoa, jos he olisivat tienneet kosteus- ja mik­ro­bi­vau­riois­ta. Koh­tuul­lis­ta­mi­sen osalta HO katsoi, ettei vas­tuun­ra­joi­tuseh­toa ollut pe­rus­tei­ta jättää koh­tuut­to­muu­den pe­rus­teel­la huomiotta ja ettei sen seu­rauk­sia ollut muul­la­kaan tavalla aihetta koh­tuul­lis­taa. KO:n tuomio oli asiassa mai­ni­tuil­la pe­rus­teil­la kumottava ja ostajien kanne hylättävä. Myyjät va­pau­tet­tiin kaikesta kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ostajille.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.