dark chaotic driving with yellow blurred road lines green sides
13.4.2020rattijuopumus, rangaistus, rangaistuksen mittaaminen, koventamisperuste, ehdollinen vankeus, rangaistuksen täytäntöönpano

Törkeään rat­ti­juo­pu­muk­seen uudelleen syyl­lis­ty­neen ran­gais­tuk­sen mit­taa­mi­ses­sa ei so­vel­let­tu ko­ven­ta­mis­pe­rus­tet­ta eikä aiemmin tuo­mit­tu­ja eh­dol­li­sia van­keus­ran­gais­tuk­sia määrätty täy­tän­töön­pan­ta­vak­si

Vastaajan rikosten 18.8.2019 laatu ei ollut osoit­ta­nut erityistä suun­ni­tel­mal­li­suut­ta tai harkintaa. Tämä sekä ai­kai­sem­mis­ta ri­kok­sis­ta kulunut aika huomioon ottaen HO katsoi, ettei vastaajan menettely ollut vielä osoit­ta­nut sellaista piit­taa­mat­to­muut­ta lain kiel­lois­ta ja käskyistä, että ran­gais­tus­ta mi­tat­taes­sa olisi ollut so­vel­let­ta­va ko­ven­ta­mis­pe­rus­tet­ta. Vastaaja oli 20.2.2018 tuomittu 8.7.2017 tehdystä törkeästä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta 20 päivän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen, jonka koeaika oli päättynyt 31.8.2019. HO katsoi, ettei tämän eh­dol­li­sen van­keus­ran­gais­tuk­sen täy­tän­töön­pa­nol­le ollut pe­rus­tei­ta. Vastaaja oli 13.6.2019 tuomittu 15.3.2019 tehdystä törkeästä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta 25 päivän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen, jonka koeaika päättyy 31.12.2020. HO katsoi, ettei 13.6.2019 tuomittua eh­dol­lis­ta van­keus­ran­gais­tus­ta tässä ta­pauk­ses­sa tullut määrätä täy­tän­töön­pan­ta­vak­si.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.