Black and white pottery
14.4.2020työsopimus, työkyvyttömyys, työkyky, työsopimuksen irtisanominen, opintovapaa, työtapaturma, työhöntulotarkastus, sairaus, syrjintä, hyvitys, työterveys

Työkyvyn hei­ken­ty­mi­sen pe­rus­teel­la ir­ti­sa­no­tul­le korvausta työ­so­pi­muk­sen pe­rus­teet­to­mas­ta päät­tä­mi­ses­tä ja hyvitystä syr­jin­näs­tä ter­vey­den­ti­lan pe­rus­teel­la

14 vuotta vas­taa­jayh­tiös­sä työs­ken­nel­leen työn­te­ki­jän käsi oli vam­mau­tu­nut yhtiön pal­ve­luk­ses­sa työ­ta­pa­tur­mas­sa. Yhtiö oli ir­ti­sa­no­nut työn­te­ki­jän työ­so­pi­muk­sen ti­lan­tees­sa, jossa hän oli ollut pa­laa­mas­sa opin­to­va­paal­ta takaisin töihin. Työ­hön­tu­lo­tar­kas­tuk­sen pe­rus­teel­la työn­te­ki­jän lii­ke­ra­joit­teet olivat vä­hen­ty­neet ja li­has­voi­ma kasvanut noin 2,5 vuoden takaiseen ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na. Lää­kä­rin­lausun­nos­sa työn­te­ki­jä oli todettu sopivaksi työhön siinä mainituin edel­ly­tyk­sin. KO:n tuomio kumottiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.