Gavel on black background with copy space. Concept for legal, lawyer, judge, law, auction and attorney.
22.3.2020lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, edollinen vankeus, tahallisuus

Vieraan aikuisen miehen ilman lupaa ta­pah­tu­nut ha­laa­mi­nen ja pus­saa­mi­nen

Var­hais­tei­ni-ikäiseen lapseen koh­dis­tet­tu vieraan aikuisen miehen ilman lupaa ta­pah­tu­nut ha­laa­mi­nen ja pus­saa­mi­nen oli omiaan va­hin­goit­ta­maan lapsen kehitystä. HO piti tekoa luon­teel­taan sek­su­aa­li­se­na. Vastaajan oli ta­hal­li­suu­den täyt­tä­väl­lä tavalla täytynyt mieltää tekonsa sek­su­aa­li­ses­ti olen­nai­nen luonne ja se, että teko oli omiaan va­hin­goit­ta­maan lapsen kehitystä. KO oli tuominnut vas­taa­jal­le lapsen sek­su­aa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä säädetyn ran­gais­tusas­tei­kon mukaisen vä­him­mäis­ran­gais­tuk­sen eli 4 kuukautta vankeutta, joka oli tuomittu eh­dol­li­se­na. Aihetta KO:n tuomion muut­ta­mi­seen ei ollut.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.