vehicle mirror
14.4.2020rikesakko, ylinopeus, automaattinen liikennevalvonta, nopeusvalvonta, rangaistusvaatimus, rangaistusmääräys, muutoksenhaku, tieliikenne, tuomiovirhe, sakko, kantelu, peltipoliisi, ajonopeus

Ho­vioi­keus poisti ri­ke­sak­koa­sias­sa annetun tuomion

Vastaaja oli ajanut autolla no­peu­del­la 64 kmh alueella, jossa suurin sallittu nopeus oli ollut 50 kmh. Ylinopeus oli todettu au­to­maat­ti­sel­la lii­ken­ne­val­von­ta­lait­teel­la. Tämän pe­rus­teel­la vas­taa­jal­le oli lähetetty ri­ke­sak­ko­mää­räys, jota vastaaja oli po­lii­sil­le toi­mit­ta­mal­laan vas­tus­ta­mi­sil­moi­tuk­sel­la vas­tus­ta­nut. Vas­taa­jal­le ei ollut annettu rikesakon vas­tus­ta­mi­sen jälkeen ran­gais­tus­mää­räys­tä, johon olisi voinut hakea muutosta kä­rä­jä­oi­keu­del­ta. Hänelle oli annettu ran­gais­tus­vaa­ti­mus. Ran­gais­tus­vaa­ti­muk­ses­ta ei voi valittaa kä­rä­jä­oi­keu­teen, koska sen pe­rus­tee­na olevaa ri­kos­asi­aa ei ole vielä ratkaistu.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.