people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime
15.4.2020työsopimus, määräaikainen työsopimus, todistelu, todistustaakka

To­dis­tus­taak­ka mää­rä­ai­kai­suu­den lain­mu­kai­ses­ta pe­rus­tees­ta on työ­nan­ta­jal­la

Kaupungin esittämän ke­hit­tä­mis­pro­jek­tin yhteys kantajien työ­teh­tä­viin oli jäänyt näyt­tä­mät­tä. Pe­rus­tet­ta solmia työ­suh­tei­ta mää­rä­ai­kai­si­na ei siten ollut ollut, ja niiden oli kat­sot­ta­va olleen alusta asti kunkin kantajan osalta tois­tai­sek­si voimassa olevia. Eri mieltä ollut ho­vioi­keu­den­neu­vos puo­les­taan katsoi kaupungin näyt­tä­neen, että työ­so­pi­mus­ten te­ke­mi­seen mää­rä­ai­kai­si­na oli ollut TSL 1 luvun 3 :n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu pe­rus­tel­tu syy.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.