Background
15.4.2020oikeuskansleri, tuomari, prosessinjohto, puolueettomuus, oikeudenkäynti, oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Tuomarin epä­muo­dol­li­nen viestintä ei saa vaarantaa puo­lu­eet­to­muut­ta

Tuomarin tulee epä­muo­dol­li­ses­sa vies­tin­näs­sään asian­osai­siin olla erityisen va­ro­vai­nen, jotta puo­lu­eet­to­muus ei vaa­ran­tui­si, toteaa apu­lai­soi­keus­kans­le­ri an­ta­mas­saan kan­te­lu­rat­kai­sus­sa. Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri totesi rat­kai­sus­saan, että kä­rä­jä­tuo­ma­ri oli ottanut kan­te­li­jan asian ripeästi kä­sit­te­lyyn. Tuomarin antamasta sel­vi­tyk­ses­tä kävi ilmi, että hänen pyr­ki­myk­sen­sä oli käsitellä kan­te­li­jan asia mah­dol­li­sim­man jou­tui­sas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Tuomarin lä­het­tä­mäs­tä säh­kö­pos­ti­vies­tis­tä oli kuitenkin voinut syntyä kan­te­li­jal­le vai­ku­tel­ma, että kä­rä­jä­tuo­ma­ri piti kan­te­li­jan kannetta pe­rus­teet­to­ma­na.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.