Vintage books on old school desk
16.4.2020kunnallinen viranhaltija, virkasuhteen purkaminen, koeaika, peruskoulu, luokanopettaja, opettaja, koulu, työntekijän kuuleminen, koeaikapurku

Vir­ka­suh­de voitiin purkaa koeajalla, kun opettajan toiminta oli johtanut siihen, että luokan tilanne oli työrauhan osalta huo­non­tu­nut

Vi­ran­hal­ti­ja­lain 8 pykälän 3 mo­men­tis­sa ja sen esitöissä pur­ku­pe­rus­tei­ta ei ole täs­men­net­ty muutoin kuin kiel­tä­mäl­lä syrjivät tai muutoin koeajan tar­koi­tuk­seen nähden epä­asial­li­set perusteet. Koeajan tar­koi­tuk­se­na on antaa mo­lem­mil­le os­a­puo­lil­le aikaa harkita, vastaako vir­ka­suh­de etu­kä­tei­so­do­tuk­sia. Pur­ka­mi­sen taustalla saattaa olla mo­nen­lai­sia yk­sit­täi­siä ta­pah­tu­mia tai syitä, joihin työ­nan­ta­ja perustaa nä­ke­myk­sen­sä ja tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä vi­ran­hal­ti­jaan. Työ­nan­ta­jal­la on asiassa laaja har­kin­ta­val­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.