Reading Glasses
16.4.2020syytteen tarkentaminen, syytteen laajentaminen, syytteen muuttaminen, syytteen tarkistaminen, syyte, viestintärauhan rikkominen, laiton uhkaus, tutkimatta jättäminen

Ran­gais­tus­vaa­ti­mus jätettiin tut­ki­mat­ta siltä osin kun kysymys ei ollut syytteen sal­li­tus­ta tar­ken­ta­mi­ses­ta vaan sen laa­jen­ta­mi­ses­ta

ROL 5:17. Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on todettu, että uudet seikat, joihin ve­toa­mi­nen syytteen tueksi on sallittua, ovat sellaisia, jotka luon­neh­ti­vat al­ku­pe­räi­ses­sä syyt­tees­sä kuvattua tekoa ri­ko­soi­keu­del­li­ses­ti mer­ki­tyk­sel­li­ses­sä suhteessa. Ne voivat olla teon ulkoista ta­pah­tu­man­ku­vaus­ta koskevia poik­kea­mia, lisäyksiä teon­ku­vauk­sen osa­te­ki­jöi­hin tai vaih­toeh­toi­sia ta­pah­tu­mien kulun re­kon­struk­tioi­ta. Edelleen on todettu, että uudet seikat eivät saa kui­ten­kaan muuttaa alun perin kuvattua tekoa toteutus- tai il­me­ne­mis­ta­val­taan muun­lai­sek­si toi­min­nak­si tai lai­min­lyön­nik­si. Syytteen täy­den­tä­mi­sen voi tehdä vielä ho­vioi­keu­des­sa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.