Background
17.4.2020vainoaminen, lainkonkurrenssi, kunnianloukkaus, rikosten yhtyminen, virkavelvollisuuden rikkominen, vahingonkorvaus, kärsimys

Pe­rät­tö­miä ja hal­ven­ta­via väitteitä samalla työ­pai­kal­la työs­ken­nel­lees­tä hen­ki­lös­tä esittänyt ei syyl­lis­ty­nyt törkeän kun­nian­louk­kauk­sen lisäksi vai­noa­mi­seen - KKO:2020:30

Ho­vioi­keus oli katsonut vastaajan syyl­lis­ty­neen törkeään kun­nian­louk­kauk­seen sillä pe­rus­teel­la, että vastaaja oli lu­kui­sis­sa eri yh­teyk­sis­sä esittänyt toisesta samalla työ­pai­kal­la työs­ken­nel­lees­tä hen­ki­lös­tä pe­rät­tö­miä ja hal­ven­ta­via väitteitä muun muassa kir­jaa­mal­la niitä työpaikan asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mään, lä­het­tä­mäl­lä niitä säh­kö­pos­tit­se muille hen­ki­löil­le sekä laa­ti­mal­la kan­te­lu­kir­jel­miä lail­li­suus­val­vo­jil­le. Korkein oikeus katsoi rat­kai­sus­ta tarkemmin ilmenevin perustein, ettei edellä vastaajan syyksi luettu menettely täyttänyt RL 25 luvun 7 a pykälässä kuvattuja vai­noa­mi­sen tun­nus­mer­kis­tön te­ko­ta­po­ja, minkä vuoksi syyte vai­noa­mi­ses­ta hylättiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.