Giramundo
18.4.2020lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, oikeudenkäyntikulut, hakemusasia

Huol­to­rii­dois­sa tulee kussakin yk­sit­täis­ta­pauk­ses­sa tarkasti pohtia oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­jen kor­vaus­vas­tuu­ta

Oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­jen kor­vaus­vel­vol­li­suu­del­la on ihmisten käyt­täy­ty­mis­tä ohjaava vaikutus. Se, ettei os­a­puo­lil­la ole to­del­lis­ta riskiä vas­ta­puo­len kulujen mak­sa­mi­ses­ta, alentaa kynnystä pe­rus­teet­to­mien vaa­ti­mus­ten te­ke­mi­sel­le. Myös tästä syystä huol­to­rii­dois­sa tulee kor­keim­man oikeuden mää­rit­tä­mäl­lä tavalla kussakin yk­sit­täis­ta­pauk­ses­sa tarkasti pohtia oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­jen kor­vaus­vas­tuu­ta ottaen huomioon vaa­ti­mus­ten perusteet, asian­osais­ten menettely oi­keu­den­käyn­nis­sä sekä se, miten asian­osai­sen vaa­ti­muk­set ovat me­nes­ty­neet.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.