human hand statue near grey concrete building
20.4.2020virkarikos, virkavelvollisuuden rikkominen, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen, poliisi, vapaudenriisto, tuottamuksellinen vapaudenriisto, pahoinpitely, vammantuottamus, keskisormi, kiinniotto, voimankäyttö, kieli

Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen po­lii­seil­le - KKO:2020:29

KKO hylkäsi syytteet vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta ja va­pau­den­riis­tos­ta siltä osin kuin po­lii­si­mies­ten oli väitetty ottaneen miehen kiinni ilman lakiin pe­rus­tu­vaa syytä. KKO katsoi asiassa esitetyn sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la olleen mah­dol­lis­ta, että ennen kiin­niot­ta­mis­ta mies oli käyt­täy­ty­nyt aggres­sii­vi­ses­ti po­lii­si­par­tio­ta kohtaan ja kul­je­tuk­sen aikana hakannut ja potkinut po­lii­si­au­ton ra­ken­tei­ta. Po­lii­si­mie­het olivat syyl­lis­ty­neet tuot­ta­muk­sel­li­seen vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen kaa­ta­mal­la säi­löön­o­ton tur­val­li­suus­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä miehen maahan ilman po­lii­si­lain mukaista voi­man­käyt­tö­pe­rus­tet­ta. Ti­lan­tees­sa miehen lonkka meni si­joil­taan. Poliisit lai­min­löi­vät vel­vol­li­suu­ten­sa hankkia miehelle lää­kä­ri­na­pua. KKO katsoi po­lii­si­mies­ten syyl­lis­ty­neen vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sen lisäksi vam­man­tuot­ta­muk­seen. KKO:n ratkaisun mukaan toinen po­lii­si­mie­his­tä oli lisäksi syyl­lis­ty­nyt vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen käyt­tä­mäl­lä kiin­niot­to­ti­lan­tees­sa epä­asial­lis­ta kieltä si­vul­li­sil­le pu­hues­saan. Ään.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.