Watching
20.4.2020voimakeinojen käyttö, yksityinen turvallisuuspalvelu, vartija, turvallisuustarkastus, myymälävarkaus, kiinniotto-oikeus, kaasusumutin, pahoinpitely

Kaa­susu­mut­ti­men kaytön sal­lit­ta­vuu­den kynnys voi­man­käyt­tö­kei­no­na on asetettu korkealle

Korkein oikeus on rat­kai­sus­saan 2020:13 katsonut, että voi­ma­kei­no­jen käyttö ei ole pää­sään­töi­ses­ti sallittua pel­käs­tään henkilön pa­kot­ta­mi­sek­si täyt­tä­mään oi­keus­jär­jes­tyk­sen hänelle asettaman toi­mimis­vel­vol­li­suu­den. Vaikka ky­sei­ses­sä rat­kai­sus­sa on arvioitu poliisin voi­ma­kei­no­jen sal­lit­ta­vuut­ta, ho­vioi­keus katsoi, että rat­kai­sus­ta ilmeneviä oi­keus­oh­jei­ta voitiin so­vel­tu­vin osin noudattaa myös ti­lan­tees­sa, jossa vartija oli suih­kut­ta­nut papri­kakaa­sua myy­mä­la­var­kau­des­ta epillyn miehen kasvoille myyymälän ta­ka­huo­nees­sa. Kaa­susu­mut­ti­men käyt­tä­mi­sen kat­sot­tiin asiassa mainituin perustein olleen tar­peel­lis­ta ja puo­lus­tet­ta­vaa voi­man­käyt­töä. Syyte pa­hoin­pi­te­lys­tä hylättiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.