Typing on laptop
24.4.2020kuluttajansuoja, tavaran virhe, tietokone, käyttöjärjestelmä

Tie­to­ko­nees­sa ei ollut virhettä, kun sen käyt­tö­jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­set tuli tehdä ma­nu­aa­li­ses­ti

Käyt­tö­jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys­ten tekemättä jät­tä­mi­nen voi olla tie­to­ko­neel­le mer­kit­tä­vä tie­to­tur­va­ris­ki. Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan nä­ke­myk­sen mukaan ku­lut­ta­jan tulee kuitenkin ymmärtää erityisen edullisen ja pienellä tal­len­nus­ti­lal­la va­rus­te­tun tie­to­ko­neen os­taes­saan varautua siihen, että koneen jatkuva käyttö voi edel­lyt­tää enemmän vai­van­nä­köä kuin paremmin va­rus­tel­lun koneen käyt­tä­mi­nen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.