device and laptop on a table
25.4.2020työsopimus, työsopimuksen purkaminen, aineeton vahinko, yhteisvastuu, korvausvastuu, työaikakirjanpito, palkka

Työ­so­pi­muk­sen­sa pur­ka­neel­la työn­te­ki­jäl­lä oli oikeus kor­vauk­seen - yhtiöiden kor­vaus­vas­tuu oli yh­teis­vas­tuul­lis­ta

Koska työn­te­ki­jä oli purkanut työ­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la, joka oli johtunut työ­nan­ta­jien ta­hal­li­ses­ta tai huo­li­mat­to­mas­ta me­net­te­lys­tä, työ­nan­ta­jat mää­rät­tiin maksamaan korvausta työ­so­pi­muk­sen pe­rus­teet­to­mas­ta päät­tä­mi­ses­tä 6 kuukauden palkka. Yhtiöt olivat yhtä yk­sit­täis­tä en­nak­ko­mak­sua lu­kuu­not­ta­mat­ta lai­min­lyö­neet pal­kan­mak­sun kokonaan työn­te­ki­jän noin 7 kuukautta kestäneen työ­suh­teen ajan. Yhtiöt eivät olleet pitäneet myöskään työ­ai­ka­kir­jan­pi­toa työn­te­ki­jän tekemästä työstä, mikä oli osoit­ta­nut piit­taa­mat­to­muut­ta työn­te­ki­jän oi­keuk­sis­ta ja eduista työn­te­ki­jä­nä. Kahden kuukauden palkkaa vastaava kor­vaus­vaa­ti­mus louk­kauk­sen ai­heut­ta­mas­ta ai­neet­to­mas­ta va­hin­gos­ta oli koh­tuul­li­nen ja yhtiöt olivat vel­vol­li­sia sen kor­vaa­maan.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.