Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Helios 44M 2.0 / 58mm (Year: 1977)
2.5.2020lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, oikeudenkäyntikulut, kirjoitusvirhe, sovinto, hakemusasia, kuuleminen, tuomion perusteleminen, oikeusapu, oikeusavun omavastuu, täytäntöönpanoriita

Lapsen ta­paa­mi­soi­keut­ta koskevan täy­tän­töön­pa­no­rii­dan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­jen kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta ei olisi tullut oikaista kir­joi­tus­vir­hee­nä

Kä­rä­jä­oi­keus oli päätöksen antamisen jälkeen kir­joi­tus­vir­heen oikaisuna rat­kais­sut vas­ta­puo­len oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja koskevan vaa­ti­muk­sen kuu­le­mat­ta va­lit­ta­jaa vaa­ti­muk­ses­ta ja pe­rus­te­le­mat­ta rat­kai­su­aan. Kä­rä­jä­oi­keu­den OK 24 luvun 10 §:n nojalla tekemissä kor­jauk­sis­sa ei katsottu olleen kysymys sel­lai­sis­ta kirjoitus- tai las­ku­vir­hee­seen rin­nas­tet­ta­vis­ta selvistä virheistä, joiden pe­rus­teel­la päätöstä olisi saanut oikaista mainitun lain­sään­nök­sen pe­rus­teel­la.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.