clear glass jar with coins
4.5.2020oikeustoimen sovittelu, työehtosopimus, palkka, minimipalkka, sovittelu, palkkasaatava, vähimmäispalkka, lomaraha, lomakorvaus

Yhtiön olisi tullut maksaa työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa sovittua mi­ni­mi­palk­kaa - yhtiön vaatimus kor­vauk­sen so­vit­te­lus­ta hylättiin

OikTL 36 §:n mukaista koh­tuut­to­muut­ta ar­vos­tel­taes­sa on otettava huomioon oi­keus­toi­men koko sisältö, os­a­puol­ten asema, oi­keus­toin­ta tehtäessä ja sen jälkeen val­lin­neet olo­suh­teet sekä muut seikat. Yleis­si­to­vas­ta työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta johtuvia vel­voit­tei­ta on mah­dol­lis­ta sovitella oi­keus­toi­mi­lain nojalla, mitä me­net­te­lyä on kuitenkin pidettävä poik­keuk­sel­li­se­na. Oi­keus­käy­tän­nös­sä ta­pauk­ses­sa KKO 1986 II 144 korvausta oli soviteltu, kun työ­eh­to­so­pi­muk­sen jäl­ki­kä­tei­nen so­vel­ta­mi­nen olisi johtanut asian­osai­sen ta­lou­del­li­siin olo­suh­tei­siin nähden koh­tuut­to­maan tulokseen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.