Stock market direction
13.5.2020petos, osake, vahingonkorvaus, syy-yhteys, arvonnousu, pörssikurssi

Osakkeita anastanut oli vel­vol­li­nen kor­vaa­maan asia­no­mis­ta­jal­le myös osak­kei­den myyn­ti­het­ken ja rikoksen ilmitulon välisen ajan ar­von­nousua vastaavan vahingon

Asiassa oli sel­vi­tet­ty asia­no­mis­ta­jan tulleen tie­toi­sek­si va­hin­gos­ta 23.8.2016, jolloin asiassa oli myös tehty ri­ko­sil­moi­tus. HO katsoi, että myös osak­kei­den ar­von­nousus­ta aiheutuva las­ken­nal­li­nen menetys oli ollut to­del­li­nen vahinko ja syy-yh­tey­des­sä vastaajan tuot­ta­muk­seen niin, että se oli ollut teon hetkellä hänen tekonsa ennalta-arvattava va­hin­ko­seu­raa­mus. Vastaaja oli siten vel­vol­li­nen kor­vaa­maan asia­no­mis­ta­jal­le osak­kei­den ar­von­nousun ajalta 6.9.2013-23.8.2016. HO:n tuomio oli eri­mie­li­nen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.