A place where you would love to be ?
15.5.2020työsopimus, työsopimuksen purkautuneena pitäminen, palkaton vapaa, poissaolo, loma, luvaton poissaolo

Työ­nan­ta­ja ei voinut pitää työn­te­ki­jän työ­so­pi­mus­ta pur­kau­tu­nee­na tämän jäätyä pal­kat­to­mal­le vapaalle läh­teäk­seen lo­mamat­kal­le

Ti­lan­tees­sa, jossa työ­nan­ta­ja peruuttaa työn­te­ki­jän loman vain vähän ennen sen alkamista, koko­nai­sar­vioin­nis­sa me­net­te­lyä ei yrityksen koko ja toiminnan luonne huomioon ottaen voida vält­tä­mät­tä pitää työn­te­ki­jän kannalta koh­tuul­li­se­na. Työ­so­pi­muk­sen pur­kau­tu­nee­na kä­sit­te­le­mi­sen yleisenä edel­ly­tyk­se­nä on, että työn­te­ki­jän poissaolo on luvaton. Poissaolo on luvaton, mikäli se tapahtuu, vaikka työ­nan­ta­ja on kieltänyt pois­sao­lon, tai ilman yh­tei­sym­mär­rys­tä. Poissaolo, jota ei ole il­moi­tet­tu työ­nan­ta­jal­le, on luvatonta, vaikka pois­sao­lol­le olisi hy­väk­syt­tä­vä peruste. Lomien osalta läh­tö­koh­ta­na on, että työn­te­ki­jäl­lä ei ole oikeutta ryhtyä pitämään vapaata itse va­lit­se­ma­naan ajan­koh­ta­na. Luvaton loma ei kui­ten­kaan oikeuta työ­nan­ta­jaa kä­sit­te­le­mään työ­so­pi­mus­ta pur­kau­tu­nee­na, jos työn­te­ki­jäl­lä on ollut pe­rus­tel­tu syy olettaa olleensa lu­val­li­ses­ti poissa työstä. TT 2020:46.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.