black and white ceramic bowl
19.5.2020perinnönjaon moite, ositusvaade, ositusvaateen menettäminen, perinnönjako, perintö, avioliitto

Osi­tus­vaa­teen me­net­tä­mi­nen voi pai­na­vil­la pe­rus­teil­la olla ajan kulumisen ja pas­sii­vi­suu­den vuoksi mah­dol­lis­ta

Ho­vioi­keus katsoi, että avio­liit­to­lain mukainen oikeus vaatia omai­suu­den ositusta avio­lii­ton pur­kau­dut­tua ei ole si­dok­sis­sa mää­rä­ai­kaan eikä osi­tus­vaa­de siten läh­tö­koh­tai­ses­ti vanhene. Osi­tus­vaa­teen me­net­tä­mi­nen voi kuitenkin pai­na­vil­la pe­rus­teil­la olla ajan kulumisen ja pas­sii­vi­suu­den vuoksi mah­dol­lis­ta. F oli pas­sii­vi­suu­ten­sa ja ajan kulumisen pe­rus­teel­la luopunut oi­keu­des­taan vaatia omai­suu­den ositusta. Näin ollen myöskään hänen pe­ril­li­sel­lään ei ollut oikeutta vaatia ositusta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.