white and black building during daytime
26.5.2020terveydensuojelu, tupakointi, tupakansavu, rakennuksen omistajan vastuu

Tu­pa­koin­ti rivitalon te­ras­sil­la - tu­pa­kan­sa­vus­ta aiheutui naa­pu­ri­huo­neis­ton asuk­kaal­le ter­vey­den­suo­je­lu­lais­sa tar­koi­tet­tua ter­veys­hait­taa - KHO:2020:56

Asiassa ei ollut sel­vi­tet­ty, että tu­pa­kan­sa­vun kul­keu­tu­mi­nen huo­neis­toon johtuisi ra­ken­nuk­sen il­man­vaih­to­jär­jes­tel­män vir­heel­li­syy­des­tä tai puut­teel­li­suu­des­ta. Sel­vi­tet­ty­nä oli sen sijaan pidettävä tu­pa­kan­sa­vun es­tee­tön­tä pääsyä talon ka­ton­ra­jaa pitkin huo­neis­ton tu­loil­ma­vent­tii­lil­le. Kun tu­pa­koin­tia oli pidettävä asunnon ta­van­omai­se­na käyttönä, ter­veys­hai­tan oli kat­sot­ta­va johtuvan ra­ken­nuk­sen ra­ken­teis­ta, eris­teis­tä tai ra­ken­nuk­sen omistajan vastuulla olevista pe­rus­jär­jes­tel­mis­tä. Näin ollen kunnan ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen määräys, jossa oli vel­voi­tet­tu estämään tu­pa­kan­sa­vun kul­keu­tu­mi­nen il­man­vaih­don kautta huo­neis­toon, oli voitu kohdistaa ta­lo­yh­ti­öön ra­ken­nuk­sen omis­ta­ja­na.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.