Reading glasses
28.5.2020työsopimus, työsopimuksen purkaminen

Työ­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­sel­le ei ollut pe­rus­tet­ta

Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on katsottu, että eri­mie­li­syy­det työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan välillä tai työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän välinen sa­na­hark­ka ja so­pi­mat­to­mat sanat eivät sel­lai­se­naan yleensä ole peruste päättää työ­so­pi­mus­ta. Mo­lem­min­puo­li­nen pelkkä epä­asial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen ei yleensä myöskään sel­lai­se­naan riitä työ­so­pi­muk­sen päät­tä­mis­pe­rus­teek­si. Kiih­dyk­sis­sä ta­pah­tu­nei­ta sanomisia ar­vioi­daan oi­keus­käy­tän­nös­sä muita ti­lan­tei­ta lievemmin.
Tähän voit lisätä tekstiä
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.