white balustrade
1.6.2020kiinteistö, home, hinnanalennus, kiinteistönkauppa

Vuonna 1928 ra­ken­ne­tun hir­si­run­koi­sen asuin­ra­ken­nuk­sen ostajilla oli oikeus hin­nan­alen­nuk­seen

Kaupan kohteessa oli virhe, mutta ho­vioi­keu­den ar­vioi­mien kor­jaus­kus­tan­nus­ten määrän pe­rus­teel­la virhe ei ollut MK 2 luvun 17 §:n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tul­la tavalla olen­nai­nen eikä ostajilla näin ollen ollut oikeutta purkaa kauppaa. Kor­jaus­kus­tan­nus­ten määrän vuoksi kaupan kohde poikkesi kuitenkin laa­dul­taan mer­kit­tä­väs­ti siitä, mitä ostajat olivat voineet kiin­teis­töl­tä pe­rus­tel­lus­ti edel­lyt­tää, joten heillä oli oikeus hin­nan­alen­nuk­seen. Ho­vioi­keus korotti hin­nan­alen­nuk­sen määrää.

Tähän voit lisätä tektiä

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.